Preis Aquaristik

nowe produkty

Preis EASY-GLUE Bond Quick-setting reef and coral mortar, especially designed for aquascaping in saltwater tanks. Easy bonding for decorations like pillars, caves or plateaus and any arrangements of rock forms. Mixing-...

Preis Granules Complete food for marine fish. Specifically formulated to meet the nutritional requirements of marine fish. High shares of RED BREEZE promote well-being, naturally intense coloring and proper grow...

NANO Frag Tank High-quality acrylic tank for coral breeding. Available in 2 sizes with Frag Deck for 120 and 200 Pins; can be removed if you have larger corals. Includes compartment for the technical equipment wi...

RED-BREEZE® Jest suplementem diety dla wszystkich ryb ozdobnych, morskich i s odkowodnych, a tak e koralowców i innych filtratorów. To wysokojako ciowy suplement diety oparty na hodowlanym planktonie, zawi...

Preis - VEGGIESHAKE / COLORSHAKE COLOR SHAKE jest perfekcyjnym rezultatem wielu lat bada . To doskona y dodatek do mro onych i suchych pokarmów dla ryb ozdobnych bogaty w kwasy t uszczowe Omega-3. Posiada tak e zestaw niezb dnych ...

Preis Easy Glue purple NANO Teraz w nowej 2x30g NANO wielko ci! Szybkoschn cy klej o neutralnym zapachu, prosty w modelowaniu, atwo porastaj cy algami wapiennymi. Easy Glue to niezb dny klej dla akwarysty morskiego czy ...

Preis Organ Planer Plus7 Nano Teraz w nowym rozmiarze 120 ml dla NANO akwarium! For plants in aquariums (freshwater) and freshwater preparation. ORGAN PLANER PLUS 7 contains seven carefully coordinated substances. It delivers...

Preis-Strontium Wraz z wapniem i magnezem, stront jest jednym z najistotniejszych pierwiastków ladowych zawartych w wodzie morskiej. Jest on szczególnie wa ny w prawid owej opiece koralowców twardych drobno pol...

Preis - Minerals for Freshwater Invertebrates Preis-Minerals restores the balance in the case of mineral deficiency in your aquarium water, supplying your invertebrates with the necessary minerals. Enhances the ...

© 2016 Copyright by Preis-Aquaristik KG