Preis Aquaristik

Metoda Ballinga

Metoda Ballinga

Metoda Ballinga przyjęła swą nazwę od nazwiska jej wynalazcy, Hansa–Wernera Ballinga. Polega na dodaniu do wody morskiej dwóch podstawowych składników: chlorku wapnia (CaCI2) i wodorowęglanu sodu (NaHCO3), które zaopatrują wodę w wapń i gwarantują twardość węglanową.
Jon wapnia, łącząc się z jonem wodorowęglanu, powoduje wzrost zawartości wapnia w wodzie oraz odpowiednią twardość węglanową. Produktem ubocznym jest sód, który po połączeniu się z chlorkiem tworzy chlorek sodu (sól kuchenną), będący głównym składnikiem soli morskiej. Ponieważ przy ciągłym dodawaniu obydwu komponentów dochodzi do wzrostu zawartości chlorku sodu, a w związku z tym również do przesunięcia jonowego, konieczne jest dodanie trzeciego komponentu pozbawionego chlorku sodu – soli morskiej (tylko pierwiastki śladowe). Aby zapobiec przesunięciu jonów, stosować należy sól Preis–Mineralsalz, badając regularnie gęstość zasolenia wody. W zależności od dodawanej dawki, przy każdej wymianie wody konieczne jest rozpuszczanie mniejszej ilości soli. Wzrastanie zasolenia jest wynikiem łączenia się chlorku sodu i rozpuszczania pierwiastków śladowych z solą Preis–Mineralsalz.

 

Preis-Natriumhydrogencarbonat / Calciumchlorid

Sole Preis–Calciumchlorid–Dihydrat (dwuwodny chlorek wapnia), Preis–Natriumhydrogencarbonat (wodorowęglan sodu) i Preis–Mineralsalz należy rozpuścić w oddzielnych pojemnikach, w dwóch litrach wody osmotycznej w następujących ilościach:
144 g Preis–Calciumchlorid–Dihydrat (dwuwodny chlorek wapnia)
163,8 g Preis–Natriumhydrogencarbonat (wodorowęglan sodu)
48,75g Preis–Mineralsalz
Na początku stosować należy po 50 ml roztworów dziennie na 100 litrów wody akwaryjnej.
Każdy z roztworów wlewać należy w różne części akwarium.
Dobrze sprawdzają się tutaj pompy dozownicze.
Zawartość wapnia i twardość węglanową mierzyć należy codziennie. Powinny one powoli wzrastać. Przy zbyt szybkim wzroście dawkowanie należy zmniejszyć, natomiast przy zbyt niskim wzroście dawkowanie należy zwiększyć (codzienny wzrost nie może przekraczać 10%).
W przypadku uzyskania oczekiwanych parametrów wody, wystarczy dodawać wszystkie trzy roztwory raz w tygodniu. Należy zwrócić uwagę, że woda w akwarium poddawana jest różnym działaniom. Takie zmiany jak: wymiana podłoża akwarium, zmiana wody, silne parowanie wody latem, obfity wzrost czerwonych alg wapiennych, zmiana dodawanych pierwiastków śladowych, a także pory roku mogą mieć istotny wpływ na zmianę parametrów wody. Stosując odpowiednie dawkowanie, uzyskać można prawidłowe parametry.
Na stronie http://home.arcor.de/chronz/aquaristik/tips_tricks/ballingcalc.htm możliwe jest obliczenie dokładnego dawkowania na podstawie podanych parametrów.
W razie wątpliwości Preis–Aquaristik chętnie udziela odpowiedzi na wszelkie pytania.

 

Preis Magnesium Hexahydrat / Hepthahydrat

W przypadku uzyskania oczekiwanych parametrów wody, wystarczy dodawać wszystkie trzy roztwory raz w tygodniu. Należy zwrócić uwagę, że woda w akwarium poddawana jest różnym działaniom. Takie zmiany jak: wymiana podłoża akwarium, zmiana wody, silne parowanie wody latem, obfity wzrost czerwonych alg wapiennych, zmiana dodawanych pierwiastków śladowych, a także pory roku mogą mieć istotny wpływ na zmianę parametrów wody. Stosując odpowiednie dawkowanie, uzyskać można prawidłowe parametry.
Na stronie http://home.arcor.de/chronz/aquaristik/tips_tricks/ballingcalc.htm możliwe jest obliczenie dokładnego dawkowania na podstawie podanych parametrów.
W razie wątpliwości Preis–Aquaristik chętnie udziela odpowiedzi na wszelkie pytania.

Kontakt:
Tel: 06362/8395
E–mail: preis.aquaristik@t–online.de

 
2016 Copyright by Preis-Aquaristik KG